top of page

No som estudiants, som treballadores!

MANIFEST DE D-RECERCA PRECÀRIA EN DEFENSA D'UNS CONTRACTES PREDOCTORALS DIGNES

La situació actual d’ambigüitat legal, amb una gran varietat de contractes predoctorals (convocatòries catalanes, espanyoles, europees, privades, de projecte, etc.) i amb un sector de les doctorandes que no són retribuïdes per jornades completes i de concepte predoctoral (per exemple, beques de col•laboració amb departaments de mitja jornada o professorat associat), dificulta el desenvolupament de les nostres carreres investigadores i el reconeixement dels nostres drets laborals com a treballadores de l’àmbit de la recerca i la docència i, per tant, ens condemna a la precarietat.

La realitat del personal investigador ens impedeix identificar-nos com PIF (Personal Investigador en Formació): d'una banda som personal qualificat (mitjançant una titulació de Màster), pel que se'ns hauria de reconèixer com a professionals de ple dret en el nostre camp; de l'altra, la formació és continuada al llarg de la carrera investigadora, de manera que no té sentit aplicar aquesta categorització només al personal predoctoral.

Tenim assignades una sèrie de tasques addicionals a la pròpia recerca (docència, direcció i coordinació de projectes, gestió burocràtica i administrativa, etc.) que sovint no són contemplades formalment en la nostra contractació. I, malgrat les duem a terme, seguim lluny d’equiparar-nos a la resta del Personal Docent Investigador (PDI), tant a nivell de salari com de drets laborals A més, la Llei de la Ciència (2011) que preveia, a la seva disposició addicional 2ª, l'aprovació d’un nou estatut per als contractes de Personal Investigador Predoctoral (PIP) a nivell estatal, ha quedat en paper mullat.

Aquesta situació es reprodueix arreu de les universitats i centres de recerca catalanes. Ens dirigim, per això, a la Generalitat de Catalunya i als corresponents òrgans de govern i de gestió de la recerca al nostre territori, per exposar les següents reivindicacions.

No som estudiants, som treballadores, i com a tals demanem:

1. Uniformitat dels contractes: Un contracte únic per a totes les contractades predoctorals independentment de les convocatòries. Els contractes de personal investigador predoctoral han de ser equiparables a la resta de contractes de personal docent i investigador (PDI), en quant a drets i deures laborals:

a. Cap contracte de pràctiques per a personal investigador predoctoral. Les investigadores predoctorals som personal professional especialitzat (titulat), no en pràctiques. b. Desenvolupament de l’estatut propi, amb una categoria professional per al Personal Docent Investigador Predoctoral (PDI-P), com es va definir a la Llei de la Ciència.

2. Un salari equiparable a la mateixa categoria laboral (equivalent a la mitjana de la UE).

3. Matrícules i cursos gratuïts (o preu simbòlic): Cap investigadora predoctoral hauria de pagar per fer la seva tasca. En aquest sentit, demanem la supressió de les taxes de doctorat amb caràcter universal.

4. Negociació conjunta: Establir diàleg entre la institució i el col·lectiu predoctoral de Catalunya, convidant a les assemblees i altres col·lectius a participar activament en la negociació d’aquestes demandes.

5. Dret universal a la targeta sanitària europea per a totes les investigadores predoctorals, independentment de la seva situació laboral concreta.

6. Indemnització per acomiadament.

7. Un model de contractació postdoctoral més clar i més concret que clarifiqui la carrera investigadora i aposti per opcions d’estabilització que possibilitin poder continuar fent recerca a casa nostra.

Últims posts
Arxiu
Busca per etiquetes
No hay tags aún.
Segueix-nos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page